Mødedato: 27-09-2006

Portal Fyn.dk

Resumé

På baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Fyns Amts engagement med Portal Fyn.dk fandt konkurrencestyrelsen anledning til at anmode Statsamtet Sønderjylland, som var tilsynsmyndighed, om at vurdere, hvorvidt de tilskud der var givet direkte og indirekte til Portal Fyn var lovlige. Statsamtet fandt, at forholdet skulle opdeles i to perioder. Den første periode var årene 2003/04, hvor Fyns Amt havde oprettet en støtteordning til Portal Fyn. Her fandt statsamtet, at støtten ikke var givet med hjemmel i offentlig regulering. Den anden periode var året 2005, hvor Fyns Amt havde indgået en gensidig bebyrdende aftale med Portal Fyn, og her fandt Statsamtet, at hele den indirekte støtte samt dele af den direkte støtte var ulovlig. Konkurrencestyrelsen vurderede herefter, om forholdene kunne karateriseres som ulovlig statsstøtte stridende imod konkurrencelovens § 11 a. Da der i begge perioder havde været ydet støtte ved hjælp af offentlige midler til fordel for en bestemt form for erhversvirksomhed, og støtten havde virket konkurrenceforvridende, samt at støtten i 2003/04 var ulovlig, og støtten i 2005 var delvist ulovligt, fandt styrelsen, at Fyns Amt havde givet ulovlig statsstøtte til Portal Fyn. Portal Fyn blev herefter pålagt at skulle tilbagebetale den konkurrenceforvridende støtte, som i alt udgjorde 46.542 kr.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant