Mødedato: 26-10-2015

Positive erfaringer med private leverandører på det regionale sundhedsområde

Resumé

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet en rapport, der søger at sammenfatte erfaringer med at sende specifikke områder i udbud hos private leverandører. Langt størstedelen af alle sundhedsydelser på det regionale sundhedsområde udføres på de regionale sygehuse, der ejes og drives af de fem regioner. På nogle områder har regionerne dog valgt at indgå kontrakter med private leverandører om udførelsen af specifikke sundhedsydelser. Rapporten tager udgangspunkt i ti cases, dra fem forskellige sundhedsområder, samt en kortlægning af de centrale rammevilkår for området. Casene relaterer sig til udbud som alternativ til behandling via Det udvidede frie sygehusvalg. I alle de undersøgte cases fungerer aftalen med den private leverandør som bufferkapacitet for regionen og henvisning sker typisk når der ikke er kapacitet til at udrede eller behandle patienten indenfor en fastsat tidsperiode. I de undersøgte cases, der har resulteret i en kontrakt, udtrykker partnerne, at de overvejende har positive erfaringer med at udbyde sundhedsydelser. I rapporten belyses en række aspekter, der kan påvirke samarbejdet, men disse aspekter har umiddelbart ikke påvirket de overordnede erfaringer fra de undersøgte cases. For samtlige af de undersøgte cases, der resulterede i en kontrakt, giver regionerne udtryk for, at forventningerne til kontrakten er blevet indfriet ift. at sikre ret til hurtig udredning og behandling. Desuden medførte det økonomiske besparelser sammenlignet med at sende patienter videre til det udvidede frie sygehusvalg. Hovedparten af de undersøgte regioner giver udtryk for, at tæt og åben dialog mellem regionen og leverandøren er udgangspunktet for et godt samarbejde.

Myndigheder

Udbudsrådet

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

offentlig indkøb

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant