Mødedato: 23-02-2005

Post Danmarks fremtidige prissætning

Resumé

I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september 2004 afgørelse om, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende diskriminerende priser på markedet for adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser i Danmark, jf. artikel 82, stk. 1, litra c, og konkurrencelovens § 11, stk. 1. Konkurrencerådet påbød i sin afgørelse, jf. den daværende konkurrencelovs § 23 a og § 11, stk. 4, Post Danmark A/S at ændre selskabets priser og rabatter, så selskabet ikke anvendte priser/rabatter overfor kunder med loyalitetsskabende og ekskluderende effekt, og at ændre selskabets priser og rabatter, så selskabet ikke anvendte priser/rabatter, der stillede kunder i samme situation forskelligt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej