Mødedato: 21-06-2000

Post Danmarks håndtering af værdipost

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Rådet, at Post Danmarks ændringer af forretningsbetingelser, og varsling af prisstigninger, for så vidt angår værdipost indeholdende rede penge ud fra de foreliggende oplysninger, ikke udgjorde et misbrug, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 1

Brancher

Post

Samhandeler

Ikke angivet