Mødedato: 24-11-2004

Post Danmarks misbrug af dominerende stilling (predatory pricing)

Resumé

I forbindelse med KFSTs behandling af en klage over Post Danmark, havde man opdelt denne, således at spørgsmålet om predatory pricing blev udskilt til selvstændig behandling. Ifølge klager, Forbruger Kontakt, havde Post Danmark overfor tre kunder droppet prisen ned under omkostningerne mhp. at eliminere denne. Predatory pricing foreligger, når salgsprisen ikke sikrer dækning til de gennemsnitlige variable omkostninger (AVC), eller i forening med elimineringshensigt de gennemsnitlige totalomkostninger. Da Post Danmark havde en række særlige rettigheder, der kunne overfaktureres og understøtte prisdumpningen, valgte styrelsen at anvende et modificeret omkostningsbegreb som nedre benchmark. Dette blev beregnet med, hvad der ville bortfalde på 3 til 5 år, såfremt tjenesten ikke blev udbudt, med et tillæg af produktspecifikke fællesomkostninger samt en portion af de ikke-henførbare fællesomkostninger. Konkurrencerådet betegnede dette som en test baseret på de gennemsnitlige ydelsesspecifikke omkostninger, dvs. AIC, men testen er højere end det, som normalt antages at udgøre AIC. Da detailprisen dog sikrede dækning hertil, og der ikke forelå elimineringshensigt, fandt rådet, at der ikke forelå predatory pricing. Konkurrenceankenævnet stadfæstede dette. Forbruger Kontakt, der dels havde været ofre herfor og dels klager i sagerne, anlagde efterfølgende retssag om efterprøvelse af Rådets beslutning om ikke at forfølge predatory princing-sagen yderligere. Sagen blev dog hævet inden domsforhandling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Predatory pricing

Brancher

Post

Samhandeler

Ja

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

adresseløse forsendelser