Mødedato: 27-09-2000

Post Danmarks ordning for postopkrævninger

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over forskelsbehandling af Post Danmarks kunder i henhold til postopkrævning. Post Danmark kunne påvise, at dette skyldtes en meromkostning når en modtager ikke havde en konto hos BG Bank. Konkurrencestyrelsen har derfor bedt Trafikministeriet afgøre, om det forhold, at kun afsendere med konto i BG Bank kan anvende postopkrævningsindbetalingskort er en direkte og nødvendig følge af Lov om Post Danmark.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Brancher

Post

Samhandeler

Ikke angivet