Mødedato: 25-09-2002

Praktiserende Arkitekters Råds vejledende honorarregler for Produktudvikling og Møbeldesign

Resumé

Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til Praktiserende Arkitekters Råd, om at ophæve deres vejledende honoraregler for produkt- og møbeldesign, idet de fandtes at være konkurrencehæmmende, da der ville opstå en betydelig risiko for prisuniformering.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Arkitektur

Samhandeler

Ikke angivet