Mødedato: 24-11-2004

Prisaftaler mellem Wewers Belægningssten A/S og A/S Ikast Betonvarefabrik

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsen kontrol besøg, blev der fundet dokumenter der, efter styrelsens opfattelse, beviste en samordnet praksis imellem Wewers Belægningssten A/S (WB) og A/S Ikast Betonfabrik (IBF). Det fremgik af dokumenterne at de to selskaber udvekslede prislister med henblik på, at hæve priserne på fælles produkterne. WB var delvist eget af IBF, men da IBF ikke havde en kontrollerende andel af virksomhedens ejerandele fandt koncernreglen i KL § 5 ikke anvendelse. IBF og WB havde derfor overtråd KL § 6, stk. 3, og blev påbudt straks at bringe overtrædelserne til ophør. Opretholdt af ankenævnet.