Mødedato: 31-10-2001

Prisdannelse i den private rengøringsbranche

Resumé

Sagen vedrørte prisdannelse i den private rengøringsbranche. Styrelsen modtog en klage fra de Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn (FOA). FOA fandt, at Forenede Rengøring A/S’, IDA Service A/S’ og Elite Miljø A/S’ udmeldinger af procentvise prisstigninger pr. 1. marts 2001 var i strid med konkurrenceloven. Styrelsen fandt, at der ikke forelå en konkurrencebegrænsende aftale eller samordnet praksis i strid med konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Rengøring

Samhandeler

Ikke angivet