Mødedato: 14-07-2008

Prisen for praktisk hjælp i Roskilde og Odsherred Kommune

Resumé

Foranledet af en henvendelse tog Konkurrencestyrelsen stilling til, om der skulle være overenstemmelse mellem de reelle omkostning ved praktisk hjælp i Roskilde og Odsherred Kommune og den betaling kommunerne foretog. Styrelsen fandt på det opgivede grundlag ikke at der var overenstemmelse, hvorefter sagen blev lukket.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte