Mødedato: 28-08-2002

Priser og opgraderingsbetingelser for AutoCad

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. en klage fra et arkitektfirma, der fandt, at opgraderingsbetingelserne og priser for AutoCad var i strid med konkurrencelovens forbudsregler. AutoCad var et softwareprodukt, som blev benyttet af bl.a. arkitekt- og ingeniørfirmaer til udarbejdelse af tekniske tegninger. Produktet blev udviklet og forhandlet af Autodesk, der var en verdensomspændende virksomhed.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Urimelige vilkår

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke angivet