Mødedato: 27-11-2002

Prisforhold for OCH A/S

Resumé

Sagen vedrørte prisforhold for OCH A/S. OCH var det selskab, der forestod driften af det tekniske grundlag for nummerportering, og sikrede, at porterede numre blev dirigeret de rigtige steder hen. Konkurrencestyrelsen tilkendegav overfor selskabet, at indtjeningen i 2001 var af en sådan størrelse, at det kunne forvride konkurrencen mellem operatører, der var medejere og ikke medejere af OCH, med et deraf følgende muligt misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11. Selskabet sænkede efterfølgende priserne, hvorfor styrelsen ikke fandt anledning til at foretage yderligere i sagen.