Mødedato: 30-08-2000

Prissamarbejde blandt kørelærere i Århus

Resumé

På baggrund af DR’s udsendelse “Rapporten” undersøgte Konkurrencestyrelsen, en gruppe århusianske kørelærere under betegnelsen Danske Kvalitets Køreskoler, og fandt at kørelærere havde haft et pris- og rabatsamarbejde samt en markedsdeling af nye elever. Endvidere havde gruppen af kørelærere forsøgt at gennemtvinge at nytilkommende køreskole holdt prisen på køreundervisning over et vis niveau. Konkurrencerådet udstedte påbud til Danske Kvalitets Køreskole om, at al pris- og rabatsamarbejde skulle ophæve straks. Sagen skulle ses i lyset af, at Konkurrencerådet tidligere havde udsted påbud til en række lokale kørelærerforeninger, om ophævelse af lokale prissamarbejder. Danske Kvalitets Køreskolers samarbejde blev anset for at være en bevidst fortsættelse af de tidligere prissamarbejder.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, st. 1, jf. stk. 3

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

Køreskole

Samhandeler

Ikke angivet