Mødedato: 08-04-2013

Processer i konkurrencesager I

Resumé

Vejledningen vedrører processer i konkurrencesager, herunder sager efter konkurrencelovens § 6 og § 11, artikel 101 og 102 samt sager efter konkurrencelovens § 11 a. Vejledningen giver information om hvordan der klages til KFST, hvilke informationer der bør afgives samt hvordan en sag kører. Derudover behandles . Derudover giver vejledningen information om, hvilke sagsbehandlingsskridt, der typisk vil være i en konkurrencesag, hvis en virksomhed bliver inddraget i en sådan, og hvilke muligheder der kan være for at få sagen afsluttet hurtigere. Vejledningen beskriver processen i en konkurrencesag fra start til slut – lige fra den indledende screening af en sag til indhentning af oplysninger, analyse, høring af parterne og forelæggelse for Konkurrencerådet. Vejledningen blev opdateret i 2017 med Processer i konkurrencesager II. Derudover udsendt KFST en seperat vejldning om fusionskontrol og senere et temanummer af Velfungerende markeder om kontrolundersøgelser.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant