Mødedato: 28-08-2002

Produktionshjælpsaftale og månedlig branchestatistik

Resumé

Konkurrencestyrelsen vurderede i sagen, at en brancheforenings produktionshjælpsaftale samt foreningens månedlige branchestatistik ikke umiddelbart stridte imod konkurrencereglerne. Produktionshjælpsaftalen havde til formål at skabe rammer for, at medlemsvirksomheder kunne yde nødleverancer til en strejkeramt konkurrent. Aftalen definerede et sæt spilleregler for, hvordan en sådan hjælp kunne effektueres. Aftalen indeholdte bl.a. en bestemmelse vedrørende kalkulation af leverancepris. I forhold til branchestatistikken bemærkede styrelsne at markedet var yderst koncentreret. Branchestatistikken viste på månedsbasis den samlede mængde af producerede, importerede og solgte varer på det danske marked samt den gennemsnitlige pris herfor. Imidlertid dækker branchestatstikken over et meget stort antal produkttyper og –kvaliteter og omfattede endvidere totalmængder og gennem-snitspriser. Konkurrencerådet fandt derfor at aftalen ikke øgede gennemsigtigheden på mar-kedet. Priserne var endvidere gennemsnitspriser og da produkterne ofte var meget forskellige var de ugenet til at danne udgangspunkt for en koordinering.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Produktion

Samhandeler

Ikke angivet