Mødedato: 28-08-2002

Produktionsstatistik på regionsbasis omfattet af lovens § 6

Resumé

I sagen ønskede en brancheforening at opdele Danmark i 8 regioner samt indsamle og dele medlemmernes årsproduktion segmenteret herpå. Konkurrencerådet havde reservationer over dette da markedet var koncentreret. Brancheforneingens medlemmer havde 70-80% af mar-kedet, hvoraf alene 3 medlemmer tegnede sig for 85 % og 2 af disse var tilstede i samtlige 8 regioner. Brancheforneingen droppe herefter sit tiltag

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Produktion

Samhandeler

Ikke angivet