Mødedato: 26-07-2011

PwC’s overtagelse af Grant Thornton

Resumé

Fusionen vedrørte PwCs overtagelse af Grant Thornton. Anmeldelsen var fuldstændig den 17. juni 2011. Fusionen blev gennemført ved, at PwC overtog Grant Thornton. Overdragelsen gennemførtes som en anpartserhvervelse, hvor PricewaterhouseCooper Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som ejede PwC, erhvervede samtlige anparter i Grant Thornton mod kontant betaling til sælger. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC opnåede enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen blev godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 1 og 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Revisonsydelser

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Revisions- og regnskabsydelser, skatterådgivning og anden rådgivning – bl.a. rådgivning om corporate finance og anden ledelsesmæssig rådgivning