Mødedato: 01-12-2008

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Resumé

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne fra december 2008. Formålet med danske fusionskontrolregler er at sikre, at fusioner på danske markeder ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Kontrolreglerne skal sikre, at Konkurrencemyndighederne har mulighed for at vurdere de konkurrencemæssige konsekvenser af en fusion, inden fusionen gennemføres. På baggrund af de konkurrencemæssige konsekvenser afgør Konkurrencemyndighederne, om fusionen kan godkendes. I rapport anbefales en række ændringer af fusionskontrolreglerne, herunder en markant nedsættelse af tærsklerne for hvornår der indtræder anmeldelsespligt.

Myndigheder

Lov

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant