Mødedato: 01-03-2012

Rapport fra udvalget om Konkurrencelovgivning

Resumé

Den daværende regering besluttede i efteråret 2009 at nedsætte udvalget til at kigge på den danske konkurrencelovgivningen. Det omfattede KFST informationsvirksomhed, processerne omkring håndhævelsen, straffen for at overtrædelse konkurrencereglerne, herunder indførelsen af fængselsstraf og/eller højere bøder. Den udsendte rapport dannede grundlag for ændringen af konkurrencelovens i 2012, herunder indførelsen af fængselsstraf.

Myndigheder

Lov

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant