Mødedato: 29-01-2003

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Resumé

Realkredit Danmark A/S (RD) anmeldte den 3. september 2002 to alternative tillægsaftaler til eksisterende aftaler med lokale ejendomsmæglere om formidling af realkreditlån mv. til privatmarkedet. RD anmodede om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kunne meddeles. Der blev i sagen meddelt en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. I forbindelse med behandling af sagen havde Realkredit Danmark indsendt nogle oplysninger, som de ikke ønskede offentliggjort. Det drejet sig om forskellige formidlings honorarer. KFST ville dog ikke imødekomme dette, hvilket ankenævnet stadfæstet ved kendelse af 22/10-2003.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Realkredit

Samhandeler

Ikke angivet