Mødedato: 24-11-2004

Regelsæt for brug af Lurmærkerne (Lurpak III)

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Mejeriforeningen, at regelsæt for brug af Lurmærkerne ikke indeholdte bestemmelser, der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og der kunne derfor meddeles en erklæring om ikke-indgreb i medfør af § 9. Konkurrencestyrelsen vurderede at aftaler, der alene gik ud på at anvende et fælles kvalitetseller garantimærke for at kendetegne varer af en bestemt kvalitet, og som alle konkurrenter kunne deltage i på lige vilkår, som hovedregel faldt uden for forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.