Mødedato: 12-08-2016

Region Syddanmarks erhvervelse af Bios Ambulance Services A/S under konkurs

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Region Syddanmark og Bios Ambulance Services Danmark A/S under konkurs. Ved transaktionen erhverver Region Syddanmark en række af Bios Ambulance Services Danmark A/S under konkurs’ aktiver og forpligtelser, herunder nærmere bestemt opgaven med at udføre ambulancedrift i dele af regionen (Fyn, Sønderjylland og Sydvestjylland). Bios Ambulance Services Danmark A/S havde indtil konkursen drevet virksomhed med ambulanceservice for Region Syddanmark i henhold til aftale mellem Bios Ambulance Services Danmark A/S og Region Syddanmark af 10. oktober 2014. Reelt hjemtog Regionen derved opgaven som følge af BIOS konkurs. Der var dog tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. § 12 a, og da omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, var fusionen anmeldelsespligtig. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Ambulance

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Formentlig drift af ambulancer