Mødedato: 28-05-2008

Reitangruppen AS/Rema 1000 Danmark A/S’ overtagelse af Edeka Danmark A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Reitangruppen AS/Rema 1000 Danmark A/S’ overtagelse af aktiemajoriteten i Edeka Danmark A/S. Reitangruppen er Norges største detailhandelsgruppe og ejer i Danmark discountkæden Rema 1000 og kioskkæden 7-Eleven. Edeka Danmark er en af Danmarks større dagligvaregrossister og leverer til frivillige købmandskæder, Rema 1000-kæden samt til kunder i conveniencesektoren. Fusionen medførte ikke nævneværdige ændringer i markedsstrukturerne på de berørte markeder. Det drejede sig om dagligvareengrosmarkedet og de tilstødende indkøbs- og afsætningsmarkeder. Konkurrencestyrelsen godkendte slutteligt Reitangruppen AS/Rema 1000 Danmark A/S’ overtagelse af aktiemajoriteten i Edeka Danmark A/S uden vilkår.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grossistmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Dagligvaregrossistmarkedet og dagligevaredetailhandelsmarkedet