Mødedato: 15-03-2018

REMONDIS Danmark Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over M. Larsen Vognmandsfirma A/S

Resumé

Sagen vedrører REMONDIS Danmark Holding ApS’ (”REMONDIS DK”)’s erhvervelse af M. Larsen Vognmandsfirma A/S (”M. Larsen”). Fusionen indebærer, at REMONDIS DK overtager 85 pct. af aktierne i M. Larsen fra selskabets nuværende ejer, ML Brøndby Holding A/S, der beholder 15 pct. af aktierne i selskabet efter fusionen. REMONDIS DK erhverver ved fusionen enekontrol over M. Larsen. REMONDIS DK er en del af RETHMANN-koncernen, som er en tysk koncern inddelt i tre divisioner: REMONDIS, Rhenus og SARIA. REMONDIS-koncernen arbejder inden for genbrug og vandbehandling, Rhenus-koncernen er en global logistikudbyder, og SARIA-koncernen er aktiv inden for genanvendelse af animalske biprodukter. RETHMANN-koncernen er også aktiv i Danmark via koncernens danske datterselskaber. De danske datterselskaber organiserer bl.a. afhentning og håndtering af organisk affald, animalske bi-produkter samt jern og metal. M. Larsen tilbyder affaldsafhentning til kommuner, institutioner og virksomheder og til privatpersoner i Danmark. M. Larsen er aktiv i hele landet med afdelinger på Sjælland, Lolland-Falster og i Jylland. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Vognmand

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet