Mødedato: 12-06-2013

Renovering af IC3-togenes Deutz motorer

Resumé

Efter henvendelse fra virksomheden Fleco ApS om at denne blev nægtet levering af unikke reservedele til IC3-togs motorer, undersøgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sagen og fandt at Deutz AG havde misbrug sin dominerende stilling på markedet for unikke reservedele til sine motorer, ved at nægte at levere til Fleco ApS, samt at forhindre sit forhandler netværk i at kunne paralle levere til Fleco ApS, så længere reservedele skulle bruges til DSB’s IC3-tog. Leveringsnægtelsen skyldes, at DSB fravaægte Deutz AG og dennes officelle forhandler i Danmark Diesel Motor Nordic A/S (DMN), da DSB fandt at tilbudene var for dyrer og indeholdte unødvendige dele. DSB udsendte herefter ordren til EU-udbud hvor det senere viser sig, at Deutz AG har presset sit forhandler netværk til ikke at byde på ordren eller givet et for højt bud. DSB valgte herefter at indgå aftale med Fleco ApS, som indgik aftale med Equipco B.V. (EQU), som var officel forhandler i Nederlandene, om levering af reservedele. Det fik Deutz AG og DMN til at indgå en aftale om, at Deurtz AG skulle forhindre EQU i at levere til Fleco, for at presse Fleco ud af aftalen med DSB, således at DSB blev nød til at indgå aftalen med DMN. Konkurrencerådet fandt at aftalen indgået mellem Deutz AG og DMN var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1 og TEUF art. 101, og at Deutz adfærd var misbrug af dominerende stilling efter KL § 11 samt TEUF art. 102. Rådet påbød aftalen ophævet og misbrugen stoppet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt endvidere at overtrædelserne var strafbare, men afventede overdragelse til Politiet indtil det stod klart om afgørelsen blev anket eller ej. Konkurrenceankenævnet stadfæstet afgørelsen 9/12-2013. Afgørelsen blev stadfæstet af Sø og Handelsretten 11 JAN 2021, men underkendt og hjemvist af landsretten 27 FEB 23.