Mødedato: 28-02-2001

Renteberegning i grovvarebranchen

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra en advokat, der mente at der forelå en aftale eller forståelse i grovvarebranchen om fælles renteberegning. Styrelsen fandt dog ikke tilstrækkelige holdepunkter herfor og afviste klagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

Grovvare

Samhandeler

Ikke angivet