Mødedato: 17-12-2003

Restaftale for Dansk Retursystem

Resumé

Dansk Retursystem A/S havde eneret til at administrere pant- og retursystemet for returemballage til øl- og sodavand, og selskabet havde derigennem væsentlig indflydelse på konkurrencevilkårene for udbyderne og for handelsleddene. Dansk Retursystem er ejet af de største udbydere, som har indflydelse i selskabet i forhold til deres markedsandele. Handelsleddenes interesser var aftalt varetaget gennem en særskilt aftale – ”Restaftalen”. Denne aftale var indgået mellem på den ene side de største udbydere og på den anden side repræsentanter fra dagligvarehandelen. Horeca-siden var ikke deltager. Aftalen er indgået i 2000, men justeret i 2003 efter Miljøstyrelsen havde gennemført de nye regler om pant og returhåndtering. Disse regler gik væsentligt længere end forudset af aftaleparterne, og derved blev aftalens område en del beskåret – deraf navnet ”Restaftalen”. Bryggeriforeningen og De Samvirkende Købmænd anmeldte aftalen med henblik på en erklæring efter konkurrencelovens § 9 eller § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at der kunne meddeles en sådan erklæring efter § 9. Dette skyldtes, at aftalens bestemmelser ikke omfattede alvorlige konkurrencebegrænsninger som aftaler om priser eller markedsdeling og heller ikke andre regler om regulering af konkurrencemæssig adfærd, der var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Reglerne i aftalen er af organisatorisk og selskabsretlig karakter inkl. bestemmelser om vetoret, stemmeretsregler mv. Der var således ikke lagt op til nogen adfærdsmæssig regulering, der kunne være omfattet af § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Pant og returhåndtering

Samhandeler

Ikke angivet