Mødedato: 05-02-2014

Resursbank ABs erhvervelse af enekontrol med Nordic Consumer Finance AS samt Finaref AB

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Resursbank AB og Nordic Consumer Finance A/S samt Resursbank AB og Finaref AB. Transaktionen finder sted som en overdragelse af samtlige aktier i Nordic Consumer Finance A/S og Finaref AB til Resursbank AB, der ultimativt kontrolleres af Nordic Capital Fund VII. Efter transaktionen vil Nordic Consumer FinanceA/S og Finaref AB således være indirekte kontrolleret af Nordic Capital Fund VII. I fusionskontrolretlig forstand anses fondene under betegnelsen Nordic Capital Fund som én samlet økonomisk enhed. Nordic Consumer Finance A/S udbyder gennem Dan-Aktiv A/S forbrugslån til danske privatkunder dels gennem samarbejdspartnere primært i detailhandlen og dels ved direkte salg og markedsføring. Resurs Bank AB tilbyder forskellige former for bankydelser til kunder, herunder forbrugslån til kunder i Danmark. Resurs Bank AB indgår i Nordic Capital porteføljeselskabet Resurs Holding AB, der også udbyder forsikringer til forbrugere i Danmark, herunder kreditforsikringer gennem datterselskabet Solid Försäkringsaktiebolag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant