Mødedato: 04-10-2007

Retten i Horsens dom af 4. oktober 2007 – Danske Kroer og Hoteller

Resumé

Brancheforeningen Danske Kroer og Hoteller havde i perioden 1. august 2002 til den 6. september 2005 i sine vedtægter bestemt, at medlemmer ikke måtte annocere med priser, der var lavere end de af bracheforeingen fastsatte mindste priser. Retten fandt at denne bestemmelse stred imod konkurrenceloven, jf. konkurrence lovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Danske Kroer og Hoteller blev idømt bøde på DKK 400.000, idet retten lagde vægt på, at der var tale om en alvorlig overtrædelse. Direktøren og bestyrelsesformanden for Danske Kroer og Hoteller blev hver idømt bøde på DKK 10.000. Sagen var den strafferetlige afslutning på rådets afgørelse af 21/12-2005.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej