Mødedato: 27-11-2007

Retten i Roskilde dom af 27. november 2007 – Telemobilia ApS

Resumé

Tiltalte Telemobilia ApS og NN havde i perioden fra 21. juli 2005 til 11. oktober 2005 overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved, sammen med sine konkurrenter Jockerproce ApS og Aircom Erhverv A/S, at have indgået samordning af priser. Retten fastsatte bøde straf på DKK 10.000 samt 10 dages fængsel som forvandlingsstraf til NN og DKK 125.000 til Telemobilia ApS, jf. konkurrenceloven § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej