Mødedato: 12-10-2022

Rhenus Beteiligungen International GmbH’s erhvervelse af enekontrol over DKI Logistics A/S og virksomhedens tre danske datterselskaber

Resumé

Fusionen indebærer, at Rhenus erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i DKI og Rhenus opnår dermed enekontrol, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. DKI er leverandør inden for tredjepartslogistiskvirksomhed (3PL) i Danmark. DKI er inden fusionen ultimativt kontrolleret af Preben Thomas Borregaard. DKI tilbyder bl.a. lagerhotel, lagerhåndtering og transport i Danmark med speciale inden for skræddersyede, datadrevne og automatiserede totalløsninger. DKI specialiserer sig inden for bestemte sektorer bl.a. inden for hurtig omsættende forbrugsvarer og medicinal produkter. Rhenus-koncernen er en global logistikudbyder, som udbyder transport-, varehus-, kontrakt- og portlogistisk. I Danmark udbyder Rhenus-koncernen sø- og lufttransport og –spedition Rhenus-koncernen er en del af Rethmann-koncernen, som er en tysk koncern inddelt i tre divisioner. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant