Mødedato: 27-06-2012

Ritzaus Bureaus levering af nyhedstjeneste (Ritzau IV)

Resumé

Sagen vedrører en aftale mellem Ritzaus Bureau I/S og selskabets interessenter om pligt for disse til at aftage Ritzaus generelle nyhedstjeneste. KFST gennemførte en foreløbig undersøgelse af hvorvidt dette kunne udgøre en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 eller et misbrug i strid med konkurrencelovens § 11. Det var styrelsens umiddelbare vurdering, at det relevante marked kunne afgrænses til det nationale marked for landsdækkende dansksprogede tekstnyheder, der dækker bredt inden for alle kategorier af nyheder (forkortet det nationale marked for nyhedstjeneste) samt at bestemmelsen begrænset konkurrencen.Da Ritzau formentlig var dominerende var bestemmelsen både uforenelig med konkurrencelovens §§ 6 og 11. Sagen var åbnet på baggrund af en henvendelse fra Nyhedsbureauet Newspaq A/S (herefter Newspaq) i januar 2010 og en efterfølgende kontrolundersøgelse hos blandt andet Ritzau i maj

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§§ 6 og 11

Skadesteorier

Afskærmning

Brancher

Nyheder

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

Landsdækkende dansk sproget tekstnyheder