Mødedato: 29-01-2003

RMB Dansk Reklame Film A/S anmoder om forlængelse af fritagelse

Resumé

RMB Dansk Reklame FilmA/S har anmodet Konkurrencestyrelsen om at forlænge fritagelsen, og har overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at de pålæg, som Konkurrencerådet gav ved afgørelse af 16. juni 1999, er blevet gennemført som krævet. Herunderer opsigelses varslet i overenskomsten blevet ændret, således at der nu gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på seks måneder. Derudovererd et blevet oplyst, at forholdene på markedet ikke har ændret sig væsentligt siden fritagelsen blev meddelt i 1999. Implicit heri fandt Rådet et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder for acceptebelt. Fritagelsen blev herefter forlænget til 31/12-2007.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 4.

Brancher

Reklame

Samhandeler

Ikke angivet