Mødedato: 28-01-2004

rød-kort-ordningen forlænges i yderligere 5 år

Resumé

Konkurrencestyrelsen valgt at forlænge “rød-kort-ordningen”, der var en overenskomst mellem forskikringsselskaber i Danmark og SOS International A/S, jf KL § 8, stk. 4. Ovenskomsten betød at SOS International A/S forestod administrationen af redningstjenester til forsikringstagere på bilrejse i udlandet på forsikringsselsakbernes vegne. Ved den oprindelse fritagelse blev der lagt på, at ordningen bidrager til at styrke effektiviteten ved at fremme en effektiv produktion og distribution af redningstjenester samtidig med.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 4.

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet