Mødedato: 24-10-2005

Rødovre Kommune justerer afregningsprisen af hjemmehjælpsydelser

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over prisen for fritvalgsydelser i Rødovre Kommune fra Dansk Hjemmehjælpsservice. Styrelsen begrundede afvisningen med, at kommunen overfor styrelsen var bekendt med lovændringen af 1. januar 2005 og forventede at justere afregningspriserne samt kompensere de private leverandører. Styrelsen mente derfor ikke, at yderligere undersøgelser ville frembringe mere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant