Mødedato: 10-12-2015

Sådan opnår det offentlige bedre længerevarende kontrakter

Resumé

Rapporten fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (Udbudsrådet) gennemgår hvordan det offentlige kan optimere både økonomi og kvalitet i langvarige kontrakter med private leverandører. Ved længerevarende kontrakter er der ofte en udfordring at sikre, at det, man aftaler ved indgåelse af kontrakten, også er tidssvarende senere i kontraktforløbet. Rapportten fokucer derfor på hvordan man kan udforme incitamenter i længerevarende kontrakter, der sikrer tidssvarende løsninger gennem hele kontraktperioden. I forbindelse hermed opstilles både en række anbefalinger skal gennemgås tilknyttede forudsætninger. Anbefalingerne omfatter bl.a. at ordregivere indsætter bestemmelser om incitamenter i længerevarende kontrakter rettet mod at sikre pris og kvalitet gennem hele kontraktperioden samt løbende arbejder med at videreudvikle forskellige typer af kontraktbestemmelser rettet herimod.

Myndigheder

Udbudsrådet

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

offentlig indkøb

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant