Mødedato: 15-12-2015

Sågholmen AB erhvervelse af PMC Group AB

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Sågholmen AB og PMC Group AB. Fusionen finder sted ved, at Sågholmen AB erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i PMC Group AB og dermed opnår enekontrol over PMC Group AB. Sågholmen AB er et svensk-baseret selskab, som ejer og administrerer fast ejendom og løsøre, herunder relaterede aktiviteter. PMC Group AB er et svensk-baseret moderselskab i PMC koncernen, der leverer produkter og service inden for hydraulik, elektromekanik, pneumatik og smøringsteknik. Derudover leverer PMC Group AB dørsystemer til jernbanekøretøjer. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant