Mødedato: 25-11-2009

Salg af Østre Havn

Resumé

På baggrund af en klage fra folketingsmedlem Per Clausen vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om salget af Østre Havn i Aalborg til A. Enggaard A/S for 42,8 mio. kr. var i strid med reglerne om ulovlig statsstøtte, jf. konkurrencelovens § 11a. Østre Havn var ejet af Aalborg Havn A/S, hvor Aalborg kommune ejede 99 % af aktiekapitalen, samt via vedtægterne rådede over 6 af 9 bestyrelsesposter, herunder formandsposten, som altid skulle være den siddende borgmester. Det fremgik af Kommissionens ikke-bindende vejledning, at et salg af jord og grunde fra det offentlige ville være i overenstemmelse med reglerne om ulovlig statsstøtte, såfremt salget enten var bragt i udbud, eller der forinden salget var foretaget en vurdering af en uafhængig skønsmand for at vurdere markedsprisen. Aalborg kommune havde ikke foretaget hverken udbud eller en uafhængig vurdering af salgsprisen forinden salget. Salget fulgte derfor ikke Kommissions meddelelse, hvorfor styrelsen fik foretaget en uafhængig markedsprisvurdering af grunden på salgstidspunktet. Vurderingen viste, at Østre Havn på det givne tidspunkt havde haft en markedspris på 71,7 mio. kr. Dog mente vurderingsmanden, at markedsprisen var behæftet på en skønsmargin på 35-50 % som følge af en række risici, køber påtog sig i forbindelse med købet. Markedsprisen måtte derfor vurderes til at ligge på mellem 40 og 100 mio. kr.. Da salget var sket til 42,8 mio. kr., mente styrelsen, at prisen måtte være et udtryk for markedsprisen, hvorfor salget ikke var i strid med konkurrencelovens § 11 a.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a, stk. 1

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Havne

Samhandeler

Ja