Mødedato: 25-04-2001

Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse

Resumé

Sagen vedrørte salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse. Styrelsen meddelte den 14. marts 2001 Nyhusforeningen, at man på det foreliggende grundlag ikke fandt at deres salgs- og leveringsbetingelser var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og § 11. Styrelsen kunne derfor meddele foreningen en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 9 og § 11, stk. 5.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6, stk. 1 og 11

Brancher

Forening

Samhandeler

Ikke angivet