Mødedato: 23-06-2010

Samarbejde mellem JN Data A/S og Nordisk Finans IT P/S

Resumé

JN Data A/S (JN Data) indgik samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse af opgaver relateret til it-drift. JN Data var et joint venture mellem Jyske Bank A/S (Jyske Bank) og Nykredit Realkredit A/S (Nykredit). NFIT var et partnerskab mellem Bankernes EDB Central (BEC) og Skandinavisk Data Center A/S (SDC). På grund af omfanget og karakteren af aktiviteterne i JN Data overgik JN Data fra at være et ikke-selvstændigt fungerende joint venture til at være et selvstændigt fungerende joint venture, hvilket udgjorde en fusion i medfør af konkurrencelovens § 12 a, stk. 2, som skulle godkendes, inden den kunne gennemføres. Fusionen kunne efterfølgende godkendes, da den ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, jf. § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Markederne fro computer hardware, software og it-services.