Mødedato: 27-08-2003

Samarbejde om indkøb af gødning

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte en § 9–erklæring til en aftale, som tilknyttede Agro Danmark a.m.b.a. (AD) til et allerede eksisterende samarbejde mellem Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) og Svenska Läntmannen ek (SLR). Efter parterne havde haft høringsudkastet forelagt blev aftalens bestemmelse omkring uopsigelighed indtil 30. juni 2005 ophævet. Aftalen indeholdte derefter ingen bestemmelser, der kunne anses som værende omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6,stk. 1.

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet