Mødedato: 28-01-2004

Samarbejdsaftale mellem Ældre Sagen og F.A. Thiele A/S godkendt

Resumé

Konkurrencestyrelsen godkendte i sagen en samarbejdsaftale mellem Ældre Sagen og F.A. Thiele A/S, som parterne havde anmeldt med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter § 8, stk. 1. Aftalen gik ud på, at Ældre Sagen via foreningens medlemsblad, hjemmeside og diverse hverveaktiviteter mv. aktivt – og mod betaling – markedsførte Thiele over for medlemmer og potentielle medlemmer. Samtidig gav Ældre Sagen Thiele adgang til informationer fra foreningens ældrepolitiske rådgivnings- og servicefunktioner til brug for Thieles produkt- og serviceudvikling på ældreområdet. Til gengæld forpligtede Thiele sig til at udvikle og levere optiske løsninger, der var rettet mod målgruppen 50+ i al almindelighed og Ældre Sagens medlemmer i særdeleshed. Aftalen indeholdte alene to eksklusivbestemmelser, som eventuelt kunne have haft betydning for konkurrencen på markedet, nemlig to bestemmelser, hvorefter Thiele forpligtede sig til at afstå fra at indgå lignende aftaler med konkurrerende ældreorganisationer, og Ældre Sagen forpligtede sig til ikke aktivt at markedsføre andre optikkæder. Styrelsen fandt, at disse eksklusivbestemmelser ikke kunne antages at have en sådan markedspåvirkning, at der var tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Optik

Samhandeler

Ikke angivet