Mødedato: 30-01-2002

Samarbejdsaftale mellem DLF-TRIFOLIUM A/S og Danisco Seed A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt DLF-TRIFOLIUM A/S og Danisco Seed A/S, at et aftalekompleks, som er indgået mellem parterne vedrørende forædling, produktion og forhandling af foder roefrø opfylder betingelserne indeholdt i konkurrencelovens§8,stk.1, for at opnå fritagelse frem til udgangen af 2004. Aftale komplekset indeholder tre aftaler, en samarbejdsaftale, en produktionsaftale samt en forhandleraftale. I samarbejdsaftalen fastslås det, at salg af foderroe brugsfrø skal foregå gennem DLF, medens produktion af samme skal foregå hos Danisco Seed. Forædlingen af foderroefrø er parterne fællesom, ligesom de er fælles om en generel markedsføring. Samarbejdet rummede forskellige former for konkurrenceklausuler, men rummede så betydelige fordele at det kunne rummes fritagelse forudsat opsigelsesvarslet blev reduceret fra 36 til 24 måneder og en tilknyttet konkurrenceklausul til 5 år .

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug (foderfrø)

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

SSNIP