Mødedato: 29-11-2000

Samarbejdsaftale mellem Gas Service Rådet og Naturgas Sjælland I/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Naturgas Sjælland I/S og VVS-installatørerne under Gas Service Rådet, at deres anmeldte horisontale samarbejdsaftale var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Aftalen indeholdte en bestemmelse af den pris kundernse skulle betale for Naturgas Sjælland I/S’ ydelsespakke. Styrelsen påbød parterne at ophæve prisaftalen. Konkurrencestyrelsen hæftede sig også ved, at ydelsespakken fremstod fastlåst, og kunne derfor også være omfatte af KL § 6, stk. 1, såfremt VVS-installatørerne ikke individuelt havde mulighed for at udbyde en anderledes sammensat ydelsesordning med kunderne. Afgørelsen er kort, og beskriver kun aftalerne meget kort. Det virker dog ikke oplagt at anse aftalen som horisontal aftale da parterne ikke udbyder vare/tjenesteydelser på samme marked. Naturgas Sjælland I/S levere gas mens VVS’erne servicer gasanlæg.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsyning (Gas)

Samhandeler

Ikke angivet