Mødedato: 29-11-2000

Samarbejdsaftale mellem Naturgas Fyn I/S og 3 VVS-installatører om etablering af stikledninger i Naturgas Fyn I/S forsyningsområde

Resumé

Sagen vedrørte en samarbejdsaftale mellem Naturgas Fyn I/S og 3 VVS-installatører om etablering af stikledninger i Naturgas Fyn I/S forsyningsområde. Aftalen omhandlede en underentreprise, hvor de 3 VVS-installatører skulle udføre stikledningsinstallationer for Naturgas Fyn I/S i henhold til en rammeaftale, indeholdende blandt andet fastsatte priser. Derudover indeholdet aftalen en klausul, der statuerede at Naturgas Fyn I/S’ ikke havde en eksklusiv købsforpligtelse hos de 3 VVS-installatører. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at aftalen var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte ydermere erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsyning (Naturgas)

Samhandeler

Ikke angivet