Mødedato: 29-03-2011

Sammenlægning af 4 pensionskasser

Resumé

Sagen omhandlende sammenlægning af 4 pensionskasser. Disse var Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige, Pensionskassen for Jordemødre og Pensionskassen for Bioanalytikere. Fusionen vil blive gennemført som en virksomhedssammenlægning med Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter som den fortsættende pensionskasse og de øvrige pensionskasser som ophørende pensionskasser. Fusionen gennemføres som en fuldstændig sammenlægning, hvor de ophørende pensionskasser overfører samtlige aktiver og passiver samt medlemsbestand til den fortsættende pensionskasse. I forbindelse med fusionen skifter den fortsættende pensionskasse navn til Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Fusionen gav ikke anledning til indsigelse, hvorfor denne blev godkendt på baggrund af forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Pension og forsikring

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Pensionsydelser og formueforvaltning