Mødedato: 04-10-2011

Sammenlægning af Danske Automat Spil AS og Elite Gaming AS

Resumé

Fusionen vedrørte sammenlægningen af Danske Automat Spil A/S (”DAS”) og Elite Gaming A/S (”EG”). DAS og EG (”Fusionsparterne”), der kontrolleres af henholdsvis Danske Spil A/S og Erhvervsinvest K/S gennem Elite Investment A/S, sammenlægges med henblik på at fortsætte og videreudvikle aktiviteterne for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i Danmark. Selskabet vil blive drevet under navnet Elite Gaming A/S og vil være ejet af Danske Spil A/S (49,9 pct.) og Elite Investment A/S (50,1 pct.) Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 30. august 2011. DAS og EG, der blev kontrolleret af henholdsvis Danske Spil A/S og Erhvervsinvest K/S gennem Elite Investment A/S, blev sammenlagt med henblik på at fortsætte og videreudvikle aktiviteterne for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i Danmark. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning oversteg omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, var der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant