Mødedato: 31-05-2000

Samordnet praksis om priser på råtræ ophørt

Resumé

Konkurrenceankenævnet stadfæstede Rådets pålæg til Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om at ophæve deres aftale om at udesende vejledende priser på tåtræ. Styrelsen har overfor Skov- og Naturstyrelsen bemærket, at der ikke er foretaget en materiel vurdering af lovligheden af Skov- og Naturstyrelsens hidtidige praksis i relation til Dansk Skovforening og Danske Træindustriers fastsættelse af vejledende priser på råtræ. Skov- og Naturstyrelsen foretog sig intet i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Træindustri

Samhandeler

Ikke angivet