Mødedato: 27-05-1998

Samtrafikaftale mellem Tele Danmark og Uni Tel Europe

Resumé

Konkurrencestyrelsen tilkendegav overfor Telestyrelsen, at den fremsendte aftale om samtrafik lå inden for rammerne af de principper for samtrafikaftaler, der tidligere var blevet vedtaget af Konkurrencerådet. Samtrafikaftalen var indgået mellem Tele Danmark og Uni Tel Europe, og oversendt til Konkurrencerådets udtalelse, jf. daværende bestemmelser i telelovgivningen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet