Mødedato: 28-03-2007

Sanistål A/S’ køb af Carl F A/S

Resumé

Sagen vedrørte Sanistål A/S’ køb af Carl F A/S. Parterne er begge aktive på det overordnede grossistmarked inden for byggematerialer, men de opererer inden for forskellige relevante produktmarkeder på dette grossistmarked. Sanistål A/S er specialiseret inden for stål og metaller, byggematerialer til vvs, elteknikmaterialer, teknik, herunder befæstelse, værktøj til industri og vvs, værktøjsmaskiner og bilindretning. Carl F er specialiseret inden for beslag, værktøj til tømrere og snedkere, sikkerhedsprodukter og befæstelse. Parterne fører ikke de samme produkttyper bortset fra enkelte nicheområder, blandt andet visse almene værktøjer (skruetrækkere, boremaskiner m.m.) og befæstelsesmaterialer (søm, skruer m.m.). Parternes samlede markedsandele på disse områder er anslået til 10-15 pct. Parterne var begge aktive på det overordnede grossistmarked inden for byggematerialer, men de opererede inden for forskellige relevante produktmarkeder på dette grossistmarked. Virkningen af overtagelsen på parternes indkøbs- og salgsmarkeder var beskeden, hvorfor overtagelsen i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 2 blev godkendt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 2, 1. pkt

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Byggematerialer

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Engrossalg af stål og metaller, byggematerialer til vvs, elteknikmaterialer, teknik, herunder befæstelse, værktøj til industri og vvs, værktøjsmaskiner og bilindretning